Nordhavnshuset, Københavns Nordhavn

Dokumenter til download: Rækkehuse

Bilag 1 Foreløbig arealopgørelse for projekterede ejerboliger i Nordhavnshuset 2017.07.27

Bilag 2 Kort bilag 3. nov 2015

Bilag 3 Lokalplan 463

Bilag 3 Lokalplan 524

Bilag 4 Brochure og tegningsmateriale

Bilag 4 - Materialebeskrivelse rækkehuse nov. 2017

Bilag 6 Skrivelse af august 2013 vedr. parkering (3)

Bilag 7.1 Vedtægter for Grundejerforeningen Nordhavnshuset

Bilag 7.2 Stiftelsesdokument Grundejerforeningen Nordhavnshuset

Bilag 7.3 Referat stiftende generalforsamling Grundejerforeningen Nordhavnshuset

Bilag 8 Driftsbudget GF Nordhavnshuset - August 2017

Bilag 9 Foreløbig tidsplan Nordhavnshuset - August 2017

Bilag 10 Garanti ved køb af nybygget fast ejendom juli 2017

Bilag 11 Tingbogsattest for matr. nr. 3c Frihavnskvarteret

Bilag 12.1 servitut nr. 1

Bilag 12.2 servitut nr. 2

Bilag 12.3 servitut nr. 4

Bilag 12.4 servitut nr. 5

Bilag 12.6 servitut nr. 7

Bilag 12.7 servitut nr. 8

Bilag 12.8 servitut nr. 9

Bilag 12.9 servitut nr. 10

Bilag 12.10 Servitut vedrørende beskyttelse af kajkonstruktioner og brygge

Bilag 12.11 Deklaration vedr. tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme

Bilag 12.12 Servitut vedrørende forpligtelse til at bidrage til etablering af centralsug

Bilag 12.13 Vedtægter for grundejerforeningen sundmolen

Bilag 13.1 Udkast til servitut om jordankre

Bilag 13.2 Servitut om tilslutningspligt til fjernvarme

Bilag 13.3 Principper for grundejerforening G_F Sundmolen

Bilag 14 Byggeskadeforsikringstilbud 16.08.2017

Bilag 15 Oplysning om fortrydelsesret

Bilag 16 Ejendomsdatarapport 3. april 2017

 

Lokalbolig Projektsalg

…samarbejder med Handelsbanken

v/ Anette Uttenthal & Thomas Høeg Mogensen
Ejendomsmæglere MDE
Strandvejen 62F · 2900 Hellerup
Tlf. 3253 2222 · projektsalg@lokalbolig.dk
CVR-Nr. 35224912