Nordhavnshuset, Københavns Nordhavn

Dokumenter til download: Lejligheder

Bilag 1 Foreløbig arealopgørelse for projekterede ejerboliger i Nordhavnshuset 2017.07.27

Bilag 2 Kort bilag 3. nov 2015

Bilag 3 Lokalplan 463

Bilag 3 Lokalplan 524

Bilag 4 Brochure og tegningsmateriale

Bilag 4 Materialebeskrivelse lejligheder nov. 2017

Bilag 6 Skrivelse af august 2013 vedr. parkering

Bilag 7 Kælderplan 7. juni 2016

Bilag 8.1 Vedtægter for Ejerforeningen Nordhavnshuset

Bilag 8.2 Stiftelsesdokument Ejerforeningen Nordhavnshuset

Bilag 8.3 Referat stiftende generalforsamling Ejerforeningen Nordhavnshuset

Bilag 9 Budget EF Nordhavnshuset August 2017

Bilag 10.1 Vedtægter for Grundejerforeningen Nordhavnshuset

Bilag 10.2 Stiftelsesdokument Grundejerforeningen Nordhavnshuset

Bilag 10.3 Referat stiftende generalforsamling Grundejerforeningen Nordhavnshuset

Bilag 11 Budget GF Nordhavnshuset - august 2017

Bilag 12 Foreløbig tidsplan Nordhavnshuset August 2017

Bilag 13 Garanti ved køb af nybygget fast ejendom

Bilag 14 Tingbogsattest for matr. nr. 3c Frihavnskvarteret

Bilag 15.1 servitut nr. 1

Bilag 15.2 servitut nr. 2

Bilag 15.3 servitut nr. 4

Bilag 15.4 servitut nr. 5

Bilag 15.5 servitut nr. 6

Bilag 15.6 servitut nr. 7

Bilag 15.7 servitut nr. 8

Bilag 15.8 servitut nr. 9

Bilag 15.9 servitut nr. 10

Bilag 15 Servitut vedrørende beskyttelse af kajkonstruktioner og brygge

Bilag 15 Deklaration vedr. tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme

Bilag 15 Servitut vedrørende forpligtelse til at bidrage til etablering af centralsug

Bilag 15 Vedtægter for grundejerforeningen Sundmolen

Bilag 16.1 Udkast til servitut om jordankre

Bilag 16.2 Servitut om tilslutningspligt til fjernvarme

Bilag 16.3 Principper for grundejerforening G_F Sundmolen

Bilag 17 Byggeskadeforsikringstilbud 16. August 2017

Bilag 18 Oplysning om fortrydelsesret

Bilag 19 Ejendomsdatarapport 3. april 2017

 

Lokalbolig Projektsalg

…samarbejder med Handelsbanken

v/ Anette Uttenthal & Thomas Høeg Mogensen
Ejendomsmæglere MDE
Strandvejen 62F · 2900 Hellerup
Tlf. 3253 2222 · projektsalg@lokalbolig.dk
CVR-Nr. 35224912